Sản phẩm

1

Tải ứng dụng

Tải xuống ứng dụng AuthenticGuards từ Play Store hoặc Apple Store và cài đặt ứng dụng.
2

Quét mã AuthenticGuard

Quét mã AuthenticGuard trên thẻ / nhãn sản phẩm bạn đã mua
3

Thử nghiệm tính xác thực

Đảm bảo rằng AuthenticGuards nhận ra sản phẩm bạn đã mua và xác minh nó là chính hãng.
4

Tích điểm

Với càng nhiều sản phẩm chính hãng mà bạn đã mua, bạn càng nhận được nhiều điểm. Đổi điểm để lấy những voucher hoặc giải thưởng.

Khách hàng của chúng tôi


WhatsApp chat